Tunnetaideterapia

TUNNETAIDETERAPIA

Tunnetaideterapiassa voi spontaanisti ilmaista itseään esim. sormivärien, hiilen, saven tai tunneliikunnan keinoin.

”Tunnetaideterapiassa on kysymys itsensä löytämisestä, identiteetistä, tunteet ja oivallukset syntyvät omista ja toisten töistä.” (Antti Pietiäinen, keho- ja tunneterapioiden tutkija, kehittäjä ja opettaja, kairon instituutin perustaja, rehtori)

  • Yksilömaalaus 75€
  • parimaalaus 80€
  • pienryhmässä 35€/henkilö
  • info: Paula 044-3208198